top of page


Dringende medische hulp

Je kan altijd terecht in onze praktijk voor dringende medische hulp. Neem hiervoor telefonisch contact op en onze medewerkers schakelen indien nodig een arts door of geven je nog een dringende afspraak.

Voor dringende medische zorgen in het weekend of na 19u kan je terecht op het nummer 03 650 52 53 (meer informatie via onderstaande knop).

Voor levensbedreigende problemen bel je meteen naar het noodnummer 112.

Image by Ian Taylor

Brieven en attesten

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons dan ook niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Zowel de aanvrager als de schrijver van een vals attest zijn strafbaar. Valse attesten zullen dus steeds geweigerd worden.


Als er attesten ingevuld moeten worden (voor sportclubs, verzekeringen, ...), wordt dit liefst op afspraak gedaan zodat je de nodige context en informatie kan verstrekken die de arts nodig heeft.

In gevallen dat dit op voorhand afgesproken is, kan je ook attesten ophalen die klaargelegd werden in de wachtzaal. Omwille van privacyregels zijn deze persoonlijk af te halen.

Medical form with stethoscope

Nuchtere bloednames

De artsen van onze praktijk verrichten bloednames ter plaatse. Dit is telkens op afspraak.


Sommige bloednames zijn nuchter af te nemen. Hiervoor mag je minstens 8u niet gegeten hebben, maar dranken zonder suiker of melk (water, thee, zwarte koffie) zijn wel toegelaten.

Hematologie

COVID PCR testen

De artsen van onze praktijk nemen ook COVID testen af indien dit nodig is. Normaal worden enkel patiënten met klachten getest bij de huisarts.


Indien je voor andere redenen getest dient te worden (bijvoorbeeld reizen of evenementen), kan je hieronder meer informatie vinden.

Image by Mufid Majnun

Sumehr en Vitalink

Alle gegevens uit jouw dossier worden digitaal bijgehouden. Dit zorgt er voor dat alle artsen binnen de praktijk steeds over alle nodige informatie beschikken.

Het betekent echter niet dat artsen buiten de praktijk (zoals specialisten of collega huisartsen) deze informatie ook te weten komen. Om toch de nodige informatie aan hen te kunnen bezorgen, wordt gebruik gemaakt van Vitalink (de verbinding tussen artsen) en meerbepaald een Sumehr (een summiere samenvatting van uw dossier).

Wat staat er allemaal in een Sumehr?

  • Vaccinaties

  • Allergieën en intoleranties

  • Belangrijkste diagnoses (diabetes, nierproblemen, hartproblemen, ...)

  • Welke personen u heeft opgegeven als contactpersoon in noodgevallen

  • Wie de GMD houdende arts is (voor informatie: zie FAQ)

  • Een eventuele negatieve wilsverklaring

Om deze gegevens met de collega's te kunnen delen, hebben we jouw expliciete toestemming nodig. Jij bepaalt of er gegevens gedeeld worden.

Image by Maya Maceka

Orgaandonatie

We vinden het als praktijk belangrijk dat onze patiënten goed geïnformeerd zijn over de verschillende mogelijkheden van orgaandonatie.

Als patiënt kan je tegenwoordig zelf je voorkeuren hierrond online doorgeven, zonder dat je langs het gemeentehuis of stadhuis moet gaan.


Voor informatie rond orgaandonatie kan je steeds vragen stellen aan je huisarts of kan je via de onderstaande knop naar de officiële informatiepagina van de overheid gaan. In het menu links kan je ook "Toegang tot Orgadon" kiezen om meteen je eigen voorkeuren te registreren.

Image by Robina Weermeijer

Aangepast rijbewijs

Volgens de Belgische wetgeving geven bepaalde aandoeningen aanleiding tot een verplichte aanpassing van het rijbewijs. 

Een van deze aandoeningen is diabetes. Ongeacht of je medicatie hiervoor neemt en welke medicatie dat is, is het verplicht te melden aan het gemeentehuis dat je deze aandoening hebt. Hiervoor bestaat een bepaald formulier dat de arts moet invullen en u aan het gemeentehuis moet bezorgen. Praat hierover met uw arts.

Senior vrouw rijden
Nuttige Informatie: Diensten
bottom of page